יהדות ישראלית – זו את , זה אני , זה אנחנו !

יהדות ישראלית – זו את , זה אני , זה אנחנו !

כי הקמת המדינה, לא סיימה את  המלאכה, אלא  יצרה סביבה וסיפקה כלים, להגשמת היעוד האמיתי  :

לבנות כאן חברת מופת המושתת על ערכי תרבות יהודית-ישראלית מתחדשת ומשותפת  לעידן של עצמאות מדינית.–שמרכזה אינו הפולחן הדתי, אלא הגשמת התכלית התנכ"ית חזון  נביאי ישראל –חברה מתוקנת המושתתת על אדני  חסד צדק ומשפט:  שתכניה באים לביטוי בלקיחת אחריות, יוזמה, עבודה ויצירה

"הגיד לך אדם מה טוב  ומה ה' דורש ממך, כי אם עשות משפט, ואהבת חסד, והצנע לכת עם אלוהיך" [מיכה ו' ח.]