מי אנחנו

"ישראל לא תוכל להיות מדינה יהודית ודמוקרטית לאורך זמן אם לא תקבל על עצמה אחריות לפיתוח הזהות היהודית של החילונים שאינם שומרי מצוות ולחיזוק המרכיב הדמוקרטי והכלל אנושי בזהותם של יהודים דתיים. ..אם נצליח בכך......היהדות תשוב להיות דבר המשותף לבני העם היהודי על כל גישותיהם לשמירת מצוות , ולא תישאר מונופולין של הממסד היהודי אורתודוקסי. ....... "

 

"מתחברים-יהדות ישראלית" היא תנועה שפונה קודם כל אל עצמנו, כדי לחבר את כולנו לזהות יהודית האמיתית והמקורית,  זהות המתמקדת בתרבות ובמורשת היהודית. זהות יהודית  ציונית ופלורליסטית שתאפשר לגבש את הרוב הציוני חילוני מסורתי ודתי סביב הסיפור היהודי ישראלי המשותף לכולנו. 

 

מתוך ידיעה  שאי אפשר לקיים מדינה יהודית, ללא עיצוב לימוד ושינון הזהות היהודית. והבנה שהניסיון לנתק את הישראליות מהיהדות לא צלח. 

אנו נפעל להציב כור היתוך משותף  סביב ערכי יסוד מוסכמים של המורשת והתרבות היהודית. המשמעות הפרקטית היא להחזיר את היהדות והציונית לידינו, להחיות את ערכי הציונות  של דור המייסדים , כשהם נובעים וכרוכים בתרבות ובמורשת היהודית המשותפת לכולנו כדי שיהיו מושרשים ורלבנטיים לכל דור ומסונכרנים לאופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית. 
הרקע להקמת התנועה

מייסדים :

גיספאן בנצי – עו"ד ואיש עסקים .
פריאנטה שלמה – איש עסקים .
עטיה גלעד – איש הייטק .