יהדות ישראלית על רגל אחת

יהדות ישראלית – זו את , זה אני , זה אנחנו !


התנועה הציונית הצילה את היהדות מעצמה אך התמקדה בחלוציות ובניין ולא השכילה להבין שהמהפכה שהיא חוללה  בישרה הולדת זרם משוכלל ביהדות עצמה שערכיו לא מנותקים מהרצף היהודי הבין דורי .

"יהדות-ישראלית "עושה עליה" ליהדות. זו שרדה גלות ארוכה בזכות הפלורליזם התלמודי שהיה נטוע בה ואפשר לה להתאים עצמה לתנאי גלות של עם ללא ארץ.

יהדות ישראלית משקפת חזרה לאתגרי הזהות היהודית ההיסטורית טרם גלות – זו השואפת לבניית חברה ארץ-ישראלית לוקחת אחריות עובדת ויוצרת, המושתתת על חסד ומשפט. זאת מבלי למחוק את תורת הגלות ונכסיה כאוצר  של מורשת וחוכמה יהודית.  זהות מתחדשת המותאמת לעידן של עצמאות מדינית. שתבטא את המכנה המשותף לחברה הישראלית על גווניה ורבדיה. ותהווה גשר בין חילונים , מסורתיים  ודתיים.

מתחברים אל עצמנו מחזירים את היהדות אלינו.

מתוך ידיעה שאי אפשר לקיים מדינה יהודית ,ללא לימוד שינון ועיצוב זהות יהודית מתחדשת: החזרת שיח  התנ"ך ומוסר הנביאים .

 

כי הקמת המדינה, לא סיימה את  המלאכה, אלא  יצרה סביבה וסיפקה כלים, להגשמת היעוד האמיתי  : חברה השואפת להשתכלל בכל עת לחברת מופת המושתתת על ערכי תרבות יהודיתשמרכזה אינו הפולחן הדתי, אלא הגשמת התכלית התנכ"ית על פי  חזון  נביאי ישראל –חברת חסד צדק ומשפט:  שתכניה באים לביטוי בלקיחת אחריות, יוזמה, עבודה ויצירה

"הגיד לך אדם מה טוב  ומה ה' דורש ממך, כי אם עשות משפט, ואהבת חסד, והצנע לכת עם אלוהיך" [מיכה ו' ח.]

שתפו:

אתר "מתחברים", רשאי לבטל תכנים באתר יהיו אלה פורומים, ו\או תגובות ו/או כל תוכן אחר, לשנות, בכל זמן את מבנה האתר מראהו לרבות זמינותו  וזמינות תכניו, יובהר כי אתר "מתחברים" רשאי לא לפרסם דעה ו/או תגובה וכן להסירן בכל עת על-פי שיקול דעת בלעדי ומוחלט של אתר מתחברים וללא הודעת מוקדמת מכל מין וסוג שהוא.