קואליציית מגדל בבל מקפלת את סולם יעקב

סיפורו של יעקב אבינו החותם את ספר בראשית, משליך אור מאבחן על פתולוגיית הנרטיב הציוני בישראל 2021, שבאה לביטוי שיא בהקמת קואליציית בנט-עבאס. כך נקבצו מפלגות "האני" מימין ומשמאל להקמת קואליציית מגדל בבל פוליטית שאין לה "אלוהים", מלבד אמביציה אישית

שתפו:

אתר "מתחברים", רשאי לבטל תכנים באתר יהיו אלה פורומים, ו\או תגובות ו/או כל תוכן אחר, לשנות, בכל זמן את מבנה האתר מראהו לרבות זמינותו  וזמינות תכניו, יובהר כי אתר "מתחברים" רשאי לא לפרסם דעה ו/או תגובה וכן להסירן בכל עת על-פי שיקול דעת בלעדי ומוחלט של אתר מתחברים וללא הודעת מוקדמת מכל מין וסוג שהוא.